اخبار جدید ورزشی

در صورت اثبات اتهامات، منچسترسیتی و چلسی به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند