اخبار جدید فناوری

دلیل قطعی موقت اینترنت دیروز ۲۷ آبان چیست؟