اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

۲۱ سد مهم کشور کاهش آبی ۲۵ تا ۹۰ درصدی داشتند