اخبار جدید اقتصادی

کوروش کمپانی هم اینماد داشت اما کلاه برداری کرد!