اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

آمار کاربران ایرانی در تلگرام: سبقت تعداد ممبر کانال‌های پروکسی از کانال‌های خبری!