اخبار جدید اقتصادی

وام ۴۰۰ میلیون تومانی به این افراد تعلق می‌گیرد