اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

سید محمد خاتمی: به دکتر پزشکیان رأی خواهم داد