اخبار جدید ورزشی

پرسپولیس در حال مذاکره با گزینه‌های خارجی برای جانشینی اوسمار است