اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

حضور نسل z در انتخابات ملزوم تصمیم جدی حکومت برای اصلاح اشتباهات قبلی است