اخبار جدید بین الملل

آمریکا بزودی فروش تسلیحات به اسرائیل را آغاز می‌کند