اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

پزشکیان: اگر به خواست شما عمل نکردم, کنار می‌کشم