اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

بررسی نظرسنجی‌ها برای مشارکت مردم و انتخاب نامزد منتخب ریاست جمهوری