اخبار جدید بین الملل

احتمال حکم ۴۸ سال زندان برای انتشار غیرقانونی سریال در آمریکا