اخبار جدید بین الملل

کشته شدن یک سرباز در خوابگاه سربازان اسرائیلی توسط حمله پهپادی مقاومت لبنان