اخبار جدید ورزشی

حذف ایتالیا از یورو ۲۰۲۴ با شکست مقابل سوئیس