اخبار جدید ورزشی

بیرانوند حاضر به عذرخواهی رسمی از پرسپولیس نشد