اخبار جدید فناوری

همراه اول از استادیوم متاورسی در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۳ رونمایی کرد