اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

متن بیانیه پایانی مسعود پزشکیان در آخرین مناظره تلویزیونی