اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

پزشکیان در حرم امام خمینی: من حرفی نزدم که فردا نتوانم به آن عمل کنم