اخبار جدید اقتصادی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: بارها اعلام کردیم ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم