اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حمله‌ سگ نگهبان ۱۱ شهروند مشهدی را راهی بیمارستان کرد