اخبار جدید اقتصادی

پزشکیان چه قیمت‌هایی را از دولت رئیسی تحویل گرفت؟