آخرین اخبار خبرگزاری فارس

برخورد با متخلفان در مورد رعایت سقف افزایش اجاره بها تشدید می شود

برخورد با متخلفان در مورد رعایت سقف افزایش اجاره بها تشدید می شود