رئیس منتخب مجلس با رأی بالا قدرت و اقتدار بیش‌تری در انجام وظایف محوله دارد

رئیس منتخب مجلس با رأی بالا قدرت و اقتدار بیش‌تری در انجام وظایف محوله دارد

شهریه سال تحصیلی آینده مدارس غیردولتی تا چند روز آینده اعلام می‌شود

شهریه سال تحصیلی آینده مدارس غیردولتی تا چند روز آینده اعلام می‌شود

نماینده ولنجک‌نشین خوی اشرافی پیدا می‌کند/ نمایندگان دوره‌های قبل خانه‌های سازمانی را یا تحویل نمی‌دادند، یا به نام خود زدند

نماینده ولنجک‌نشین خوی اشرافی پیدا می‌کند/ نمایندگان دوره‌های قبل خانه‌های سازمانی را یا تحویل نمی‌دادند، یا به نام خود زدند

نماینده ولنجک‌نشین و خوی اشرافی/نمایندگان دوره‌های قبل خانه‌های سازمانی را یا تحویل نمی‌دادند و یا به نام خود زدند

نماینده ولنجک‌نشین و خوی اشرافی/نمایندگان دوره‌های قبل خانه‌های سازمانی را یا تحویل نمی‌دادند و یا به نام خود زدند

رئیس‌جمهور افغانستان فرمان آزادی 2 هزار زندانی طالبان را صادر کرد

رئیس‌جمهور افغانستان فرمان آزادی 2 هزار زندانی طالبان را صادر کرد