آخرین اخبار همشهری آنلاین

روحانی: ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون نفر هر ماه تا آخر سال پرداخت می‌شود | همه کارت ملی همراه داشته باشند

روحانی: ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون نفر هر ماه تا آخر سال پرداخت می‌شود | همه کارت ملی همراه داشته باشند