آخرین اخبار تجارت نیوز

ایران واکسن کرونا می‌سازد؟ / «یخچال ندارید، می‌خواهید واکسن بسازید؟»

ایران واکسن کرونا می‌سازد؟ / «یخچال ندارید، می‌خواهید واکسن بسازید؟»