پیش بینی ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار آبرسانی به روستاهای کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

پیش بینی ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار آبرسانی به روستاهای کشور

افتتاح طرح آبرسانی به روستای دامغه بزرگ اهواز
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افتتاح طرح آبرسانی به روستای دامغه بزرگ اهواز

افتتاح طرح های برق و آبرسانی روستایی و عشایری تا ساعتی دیگر
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

افتتاح طرح های برق و آبرسانی روستایی و عشایری تا ساعتی دیگر

آبرسانی به ۷۰۰۰ روستا آغاز شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آبرسانی به ۷۰۰۰ روستا آغاز شد

محرابیان: آبرسانی به هفت هزار روستا آغاز می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

محرابیان: آبرسانی به هفت هزار روستا آغاز می‌شود

‌مرکز جهاد آبرسانی الگوی جدید خدمت‌ به مناطق محروم/ظرفیت‌های ‌حوزه آبرسانی هدفمند می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

‌مرکز جهاد آبرسانی الگوی جدید خدمت‌ به مناطق محروم/ظرفیت‌های ‌حوزه آبرسانی هدفمند می‌شود

آبرسانی سیار به ۳۰ روستا در استان مرکزی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آبرسانی سیار به ۳۰ روستا در استان مرکزی

مشکل ۲۲۰ روستای دارای تنش آبی در خوزستان برطرف شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مشکل ۲۲۰ روستای دارای تنش آبی در خوزستان برطرف شد

آبرسانی با ۱۸ تانکر سیار به روستاهای اردبیل انجام می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آبرسانی با ۱۸ تانکر سیار به روستاهای اردبیل انجام می‌شود

راهکارهایی برای گذشتن از چالش آب/لزوم برنامه ریزی سه سطحی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

راهکارهایی برای گذشتن از چالش آب/لزوم برنامه ریزی سه سطحی

لزوم توانمند سازی نظام بهره برداری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

لزوم توانمند سازی نظام بهره برداری