آبفای قم شبانه‌روزی در خدمت شهروندان است/ به هیچ عنوان به شماره حساب‌های شخصی پول واریز نکنید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آبفای قم شبانه‌روزی در خدمت شهروندان است/ به هیچ عنوان به شماره حساب‌های شخصی پول واریز نکنید

پیشرفت اجرای شبکه فاضلاب تهران به ۶۷ درصد رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

پیشرفت اجرای شبکه فاضلاب تهران به ۶۷ درصد رسید

انتقاد محیط زیست تهران از رویکرد شهرداری و «آبفا» به مشکل فاضلاب منطقه ۲۲
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

انتقاد محیط زیست تهران از رویکرد شهرداری و «آبفا» به مشکل فاضلاب منطقه ۲۲

تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مالی فوری برای رفع مشکلات خوزستان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مالی فوری برای رفع مشکلات خوزستان

ویدئو / «جیره‌بندی آب نداریم اما فشار آب را تنظیم می‌کنیم»
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ویدئو / «جیره‌بندی آب نداریم اما فشار آب را تنظیم می‌کنیم»

تغییر تعرفه آب در برنامه نیست
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تغییر تعرفه آب در برنامه نیست