زمین‌لرزه ۵ ریشتری در آذربایجان غربی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زمین‌لرزه ۵ ریشتری در آذربایجان غربی

تصاویر تکان دهنده از فرو ریختن پل بزرگ در زلزله تایوان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تصاویر تکان دهنده از فرو ریختن پل بزرگ در زلزله تایوان

زلزله ۴.۹ ریشتری آذربایجان غربی لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله ۴.۹ ریشتری آذربایجان غربی لرزاند

زلزله ۳.۱ ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله ۳.۱ ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

خارگ لرزید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خارگ لرزید

زلزله‌ حوالی هرمزگان را لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله‌ حوالی هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه‌ ۶.۲ ریشتری گرجستان را لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زمین لرزه‌ ۶.۲ ریشتری گرجستان را لرزاند

زمین لرزه سیرچ کرمان را لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زمین لرزه سیرچ کرمان را لرزاند

هرمزگان بازهم لرزید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هرمزگان بازهم لرزید

زلزله ۴.۳ ریشتری فین را لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله ۴.۳ ریشتری فین را لرزاند

زلزله خرم آباد را لرزاند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله خرم آباد را لرزاند

زلزله خوزستان و چهارمحال و بختیاری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله خوزستان و چهارمحال و بختیاری