قدرت اعجاب‌آور سرایت اومیکرون در چند ثانیه!
اخبار جدید گوناگون

قدرت اعجاب‌آور سرایت اومیکرون در چند ثانیه!

آیا از قله پیک ششم کرونا با «امیکرون» عبور کرده‌ایم؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آیا از قله پیک ششم کرونا با «امیکرون» عبور کرده‌ایم؟

شیوع برق‌آسای امیکرون در ایران/به مرز یک میلیون بستری خواهیم رسید
اخبار جدید گوناگون

شیوع برق‌آسای امیکرون در ایران/به مرز یک میلیون بستری خواهیم رسید

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟

توصیه کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در برابر امیکرون
اخبار جدید گوناگون

توصیه کارشناسان به استفاده از دو ماسک برای مصونیت در برابر امیکرون

دوز سوم واکسن کرونا؛ شاه کلید مبارزه با «اومیکرون»  
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا؛ شاه کلید مبارزه با «اومیکرون»  

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره امیکرون
اخبار جدید گوناگون

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره امیکرون

کرونا امیکرون تنها با دو دوز واکسن قابل پیشگیری نیست
اخبار جدید گوناگون

کرونا امیکرون تنها با دو دوز واکسن قابل پیشگیری نیست

اومیکرون در مقابل کدام واکسن‌ مقاومت می‌کند؟
اخبار جدید گوناگون

اومیکرون در مقابل کدام واکسن‌ مقاومت می‌کند؟

کرونا امیکرون باعث از دست دادن اشتها می‌شود
اخبار جدید گوناگون

کرونا امیکرون باعث از دست دادن اشتها می‌شود