مطهری: پیشرفت واقعی جز از طریق تقویت آموزش و پرورش ممکن نیست
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مطهری: پیشرفت واقعی جز از طریق تقویت آموزش و پرورش ممکن نیست

رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی علیه کرونا در سمنان به ۴۷ تا ۵۰ درصد رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی علیه کرونا در سمنان به ۴۷ تا ۵۰ درصد رسید

موج پنجم کرونا وضعیت نیمی از شهرستان‌های استان سمنان را قرمز تیره کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

موج پنجم کرونا وضعیت نیمی از شهرستان‌های استان سمنان را قرمز تیره کرد

سمنان قبل از اوج موج پنجم کرونا و در بحرانی‌ترین وضعیت است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سمنان قبل از اوج موج پنجم کرونا و در بحرانی‌ترین وضعیت است

کرونا در سمنان قبل از اوج موج پنجم و در بحرانی‌ترین وضعیت است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کرونا در سمنان قبل از اوج موج پنجم و در بحرانی‌ترین وضعیت است