بی میلی یوونتوس به پیشنهاد بارسلونا برای جذب ستاره اش، یووه ای های فقط ستاره برزیلی را می خواهند!

بی میلی یوونتوس به پیشنهاد بارسلونا برای جذب ستاره اش، یووه ای های فقط ستاره برزیلی را می خواهند!