خط و نشان ستاره استقلال برای رقبا: همچنان بخت قهرمانی داریم و آماده شروع لیگ هستیم

خط و نشان ستاره استقلال برای رقبا: همچنان بخت قهرمانی داریم و آماده شروع لیگ هستیم