اخبار جدید سیاسی

سوتی جدید از رئیس‌جمهور سالخورده آمریکا، «آزادی را به جای دموکراسی» انتخاب کنید