بانک کشاورزی پول سهام عدالت را ریخت/ چرا بانک‌ها پول را کامل واریز نمی‌کنند؟

بانک کشاورزی پول سهام عدالت را ریخت/ چرا بانک‌ها پول را کامل واریز نمی‌کنند؟