سایه سنگین آلودگی هوا بر سر شهرهای استان مرکزی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سایه سنگین آلودگی هوا بر سر شهرهای استان مرکزی

آلودگی هوا در اراک دوباره به حد هشدار رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آلودگی هوا در اراک دوباره به حد هشدار رسید

دست و پنجه نرم کردن هوای اراک با معضل آلودگی / تداوم شرایط ناسالم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دست و پنجه نرم کردن هوای اراک با معضل آلودگی / تداوم شرایط ناسالم

هوای اراک در آستانه سالم شدن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اراک در آستانه سالم شدن

تشدید انباشت آلاینده های جوی در استان مرکزی  تا هفته آینده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشدید انباشت آلاینده های جوی در استان مرکزی تا هفته آینده

تداوم آلودگی هوای اراک / وضعیت  ناسالم هوا برای تمامی گروه ها
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم آلودگی هوای اراک / وضعیت ناسالم هوا برای تمامی گروه ها

وضعیت هوای اراک برای گروه‌های حساس ناسالم شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت هوای اراک برای گروه‌های حساس ناسالم شد