آمار امروز کرونا در ایران 23 آبان 1400/ فوت 125 بیمار کرونایی شهرها
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران 23 آبان 1400/ فوت 125 بیمار کرونایی شهرها

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در کشور امروز چهارشنبه 5 آبان 1400/جان باختن ۱۹۷ بیمار کووید۱۹
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در کشور امروز چهارشنبه 5 آبان 1400/جان باختن ۱۹۷ بیمار کووید۱۹

آمار کرونا در ایران امروز شنبه 24 مهر 1400/ فوت 181 بیمار در 24 ساعت گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران امروز شنبه 24 مهر 1400/ فوت 181 بیمار در 24 ساعت گذشته

آمار امروز کرونا در ایران 17 مهر/ شناسایی ۷۶۵۴ بیمار جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران 17 مهر/ شناسایی ۷۶۵۴ بیمار جدید کرونا در کشور

آمار امروز کرونا در ایران امروز یکشنبه 11 مهر 1400/ جان باختن ۲۲۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران امروز یکشنبه 11 مهر 1400/ جان باختن ۲۲۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

آمار امروز کرونا در ایران امروز شنبه 10 مهر 1400/ ۲۱۷ تن دیگر جان باختند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران امروز شنبه 10 مهر 1400/ ۲۱۷ تن دیگر جان باختند

آمار امروز کرونا در ایران شنبه 3 مهر 1400/ ۲۸۰ تن دیگر جان باختند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران شنبه 3 مهر 1400/ ۲۸۰ تن دیگر جان باختند

آمار امروز کرونا در ایران دوشنبه 15 شهریور 1400/ فوت 583 بیمار کرونایی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران دوشنبه 15 شهریور 1400/ فوت 583 بیمار کرونایی

آمار کرونا در کشور امروز پنجشنبه 4 شهریور/ فوت 694 بیمار در شبانه روز گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در کشور امروز پنجشنبه 4 شهریور/ فوت 694 بیمار در شبانه روز گذشته

آمار امروز کرونا در ایران 31 مرداد 1400/ فوت 684 بیمار در شبانه روز گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار امروز کرونا در ایران 31 مرداد 1400/ فوت 684 بیمار در شبانه روز گذشته

آمار کرونا امروز 20 مرداد 1400/ فوت 536 بیمار در شبانه روز گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا امروز 20 مرداد 1400/ فوت 536 بیمار در شبانه روز گذشته

آمار کرونا در ایران 12 مرداد 1400/ رکورد واکسیناسیون روزانه با تزریق ۵۰۵ هزار دُز شکست
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران 12 مرداد 1400/ رکورد واکسیناسیون روزانه با تزریق ۵۰۵ هزار دُز شکست

آمار کرونا در ایران امروز 5 مرداد 1400/ شیب فوتی های کرونا باز هم تندتر شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران امروز 5 مرداد 1400/ شیب فوتی های کرونا باز هم تندتر شد

آمار کرونا در ایران امروز 4 مرداد 1400/ شیب فوتی های کرونا باز هم تندتر شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران امروز 4 مرداد 1400/ شیب فوتی های کرونا باز هم تندتر شد

آمار کرونا در ایران در تاریخ 26 تیر / 175 فوتی جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران در تاریخ 26 تیر / 175 فوتی جدید کرونا در کشور

آمار کرونا در ایران در تاریخ 23 تیر / 184 فوتی جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران در تاریخ 23 تیر / 184 فوتی جدید کرونا در کشور

آمار کرونا در ایران در تاریخ 19 تیر / 151 فوتی جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران در تاریخ 19 تیر / 151 فوتی جدید کرونا در کشور

آمار کرونا در ایران در تاریخ 16 تیر / 166 فوتی جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران در تاریخ 16 تیر / 166 فوتی جدید کرونا در کشور

آمار کرونا در ایران در تاریخ 12 تیر / 111 فوتی جدید کرونا در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران در تاریخ 12 تیر / 111 فوتی جدید کرونا در کشور

آخرین آمار کرونا در کشور 2 تیر/ 112 فوتی در شبانه روز گذشته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار کرونا در کشور 2 تیر/ 112 فوتی در شبانه روز گذشته