آمار کرونا در ایران ۱۹ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۲۹۷۱ بیمار جدید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۱۹ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۲۹۷۱ بیمار جدید

آمار کرونا در ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان از ۱۳۰۰۰۰ نفر گذشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان از ۱۳۰۰۰۰ نفر گذشت

آمار کرونا در ایران اول اسفند / ۷۷ بیمار جان خود را از دست دادند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران اول اسفند / ۷۷ بیمار جان خود را از دست دادند

آمار کرونا در ایران ۵ بهمن / ۱۸ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۵ بهمن / ۱۸ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند

آمار کرونا در ایران ۳ بهمن / ۷۵ بیمار جان خود را از دست دادند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۳ بهمن / ۷۵ بیمار جان خود را از دست دادند

آمار کرونا در ایران 28 آذر / 178 بیمار مبتلا جان خود را از دست دادند
اخبار برگزیده اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار برگزیده اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار برگزیده اخبار جدید پزشکی و سلامت

آمار کرونا در ایران 28 آذر / 178 بیمار مبتلا جان خود را از دست دادند

آمار کرونا در ایران 14 آذر / مجموع جانباختگان در آستانه 50 هزار نفر
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران 14 آذر / مجموع جانباختگان در آستانه 50 هزار نفر

آمار کرونا در ایران 2 آذر / مجموع جان باختگان کرونا به ۴۴ هزار و ۸۰۲ نفر رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران 2 آذر / مجموع جان باختگان کرونا به ۴۴ هزار و ۸۰۲ نفر رسید