آمار کرونا در ایران ۷ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۳۷۸۱ بیمار جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۷ آذر ۱۴۰۰ / شناسایی ۳۷۸۱ بیمار جدید

آمار کرونا در ایران ۶ آذر ۱۴۰۰ / جانباختن ۸۷ بیمار دیگر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۶ آذر ۱۴۰۰ / جانباختن ۸۷ بیمار دیگر

آمار کرونا در ایران ۱۸ آبان ۱۴۰۰ /۸۳۰۵ بیمار جدید شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۱۸ آبان ۱۴۰۰ /۸۳۰۵ بیمار جدید شناسایی شد

آمار کرونا در ایران ۸ آبان ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان به ۱۲۶۱۲۶ نفر رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۸ آبان ۱۴۰۰ / شمار جانباختگان به ۱۲۶۱۲۶ نفر رسید

آمار کرونا در ایران ۱۲ مهر ۱۴۰۰ / جان‌باختن ۲۳۸ بیمار مبتلا
اخبار جدید اقتصادی

آمار کرونا در ایران ۱۲ مهر ۱۴۰۰ / جان‌باختن ۲۳۸ بیمار مبتلا

آمار کرونا در ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۰ / ۱۰۱۳۵ بیمار جدید شناسایی شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۰ / ۱۰۱۳۵ بیمار جدید شناسایی شد

آمار کرونا در ایران ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۳۷۹ بیمار جان‌باختند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۳۷۹ بیمار جان‌باختند

آمار کرونا در ایران ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ / شناسایی ۲۲۵۴۱ بیمار جدید مبتلا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا در ایران ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ / شناسایی ۲۲۵۴۱ بیمار جدید مبتلا

آمار کرونا در ایران 19 آبان / ابتلای بیش از 10 هزار بیمار جدید در 24 ساعت گذشته
اخبار جدید پزشکی

آمار کرونا در ایران 19 آبان / ابتلای بیش از 10 هزار بیمار جدید در 24 ساعت گذشته