جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ایران در رتبه هشتم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ایران در رتبه هشتم

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ شمار مبتلایان در برزیل از ۲۲ میلیون نفر گذشت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ شمار مبتلایان در برزیل از ۲۲ میلیون نفر گذشت

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ثبت بیش از ۲۵۵ میلیون مبتلا به کرونا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ثبت بیش از ۲۵۵ میلیون مبتلا به کرونا

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ آمریکا، هند و برزیل در صدر جدول
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ آمریکا، هند و برزیل در صدر جدول

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ثبت بیش از ۲۳۵ میلیون مبتلا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آخرین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ثبت بیش از ۲۳۵ میلیون مبتلا

مجموع مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مجموع مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان

جدیدترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جدیدترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان

عبور شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز ۲۰۴ میلیون نفر
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

عبور شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز ۲۰۴ میلیون نفر

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ثبت بیش از ۱۹۲ میلیون و ۸۳۹ هزار مبتلا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ ثبت بیش از ۱۹۲ میلیون و ۸۳۹ هزار مبتلا

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ بیش از ۱۸۸ میلیون مبتلا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ بیش از ۱۸۸ میلیون مبتلا

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ شیوع ویروس در ۲۲۰ کشور و منطقه در جهان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ شیوع ویروس در ۲۲۰ کشور و منطقه در جهان

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ بیش از ۱۸۶ میلیون مبتلا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان/ بیش از ۱۸۶ میلیون مبتلا