چرا پرسپولیس به فیفا شکایت نکرد؟
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

چرا پرسپولیس به فیفا شکایت نکرد؟

محکومیت جدید پرسپولیس در پرونده خارجی دیگر؛ داستان تکراری
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

محکومیت جدید پرسپولیس در پرونده خارجی دیگر؛ داستان تکراری

پرسپولیس از مهاجم بی انضباط شکایت کرد
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

پرسپولیس از مهاجم بی انضباط شکایت کرد

شکایت باشگاه پرسپولیس از آنتونی استوکس
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

شکایت باشگاه پرسپولیس از آنتونی استوکس

گلایه های سپهر حیدری تمامی ندارد ؛ بهترین راه برای مبارزه با دلالی از نگاه بازیکن پیشین پرسپولیس
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

گلایه های سپهر حیدری تمامی ندارد ؛ بهترین راه برای مبارزه با دلالی از نگاه بازیکن پیشین پرسپولیس

با دو اشتباه پرسپولیس از نگاه پیشکسوت باشگاه آشنا شوید
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

با دو اشتباه پرسپولیس از نگاه پیشکسوت باشگاه آشنا شوید

چرا مدیریت پرسپولیس پس از تخلفات استوکس ، از او به فیفا شکایت نکرد؟
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

چرا مدیریت پرسپولیس پس از تخلفات استوکس ، از او به فیفا شکایت نکرد؟

 فرشاد پیوس : حضور در فینال هم حسرت خیلی از تیم‌هاست
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

 فرشاد پیوس : حضور در فینال هم حسرت خیلی از تیم‌هاست

استوکس دوباره فاجعه آفرید ؛ مهاجم جنجالی پیشین پرسپولیس و تراکتور در آستانه زندانی شدن ؟
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

استوکس دوباره فاجعه آفرید ؛ مهاجم جنجالی پیشین پرسپولیس و تراکتور در آستانه زندانی شدن ؟