دست پرسپولیس به ۱۶۰ هزار دلار استوکس نخواهد رسید، نامه بی فایده سرخ پوشان به مهاجم پرحاشیه!

دست پرسپولیس به ۱۶۰ هزار دلار استوکس نخواهد رسید، نامه بی فایده سرخ پوشان به مهاجم پرحاشیه!