ناتو اوکراین را نمی خواهد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ناتو اوکراین را نمی خواهد

آنگلا مرکل برنده جایزه صلح یونسکو شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آنگلا مرکل برنده جایزه صلح یونسکو شد

در عمده فروشی های آلمان هم روغن پیدا نمی شود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

در عمده فروشی های آلمان هم روغن پیدا نمی شود

میراث حکمرانی آنگلا مرکل
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

میراث حکمرانی آنگلا مرکل

چه کسی فردا صدراعظم جدید آلمان می‌شود؟
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

چه کسی فردا صدراعظم جدید آلمان می‌شود؟

آنگلا مرکل در مراسم رسمی با مقام صدراعظمی آلمان خداحافظی کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آنگلا مرکل در مراسم رسمی با مقام صدراعظمی آلمان خداحافظی کرد

پویایی و رشد اقتصادی؛ میراث قدرتمندترین زن جهان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پویایی و رشد اقتصادی؛ میراث قدرتمندترین زن جهان

هشدار مرکل بابت خیز کرونا در آلمان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هشدار مرکل بابت خیز کرونا در آلمان

محور گفتگوی تلفنی پوتین و مرکل
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

محور گفتگوی تلفنی پوتین و مرکل

یونان: خونسردی غرب، ترکیه را به اتخاذ اقدامات خودسرانه بیشتر تشویق می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

یونان: خونسردی غرب، ترکیه را به اتخاذ اقدامات خودسرانه بیشتر تشویق می‌کند

استعفای مرکل پذیرفته شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

استعفای مرکل پذیرفته شد

استعفای مرکل پذیرفته شد/ صدراعظم پر سابقه آلمان رفت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

استعفای مرکل پذیرفته شد/ صدراعظم پر سابقه آلمان رفت

خداحافظی مرکل با شی جینپینگ
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

خداحافظی مرکل با شی جینپینگ

پوتین، ماکرون و مرکل تلفنی گفتگو کردند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پوتین، ماکرون و مرکل تلفنی گفتگو کردند

مرکل در آخرین روزهای صدراعظمی به فلسطین اشغالی رفت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مرکل در آخرین روزهای صدراعظمی به فلسطین اشغالی رفت

آلمان در فضای مه آلود پس از انتخابات؛ چه کسی صدراعظم می شود؟
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آلمان در فضای مه آلود پس از انتخابات؛ چه کسی صدراعظم می شود؟

مرکل اولین تماس تلفنی بایدن را رد کرده بود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مرکل اولین تماس تلفنی بایدن را رد کرده بود

اظهارنظر بی‌سابقه مرکل درباره 11 سپتامبر
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اظهارنظر بی‌سابقه مرکل درباره 11 سپتامبر

دعوت طالبان از صدراعظم آلمان برای سفر به افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دعوت طالبان از صدراعظم آلمان برای سفر به افغانستان

انفجارهای کابل سفر مرکل به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

انفجارهای کابل سفر مرکل به سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد