اخبار جدید ابتلای یک نفر به اومیکرون در تهران قطعی شد