همان موقع هم کی روش را بهتر از اسکوچیچ می دانستم
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

همان موقع هم کی روش را بهتر از اسکوچیچ می دانستم

فدراسیون فوتبال نباید پشت نام‌های بزرگ پنهان شود
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

فدراسیون فوتبال نباید پشت نام‌های بزرگ پنهان شود

قاسم‌پور: فجر دلخوشی فارس است/ "هوادار" به یک حامی خوب واگذار شود
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

قاسم‌پور: فجر دلخوشی فارس است/ "هوادار" به یک حامی خوب واگذار شود

قاسمپور: حوصله فیفا سر رفته است/ کلا با قوانین جدید مخالفم!
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

قاسمپور: حوصله فیفا سر رفته است/ کلا با قوانین جدید مخالفم!

قاسم‌پور: فولاد امسال فراز و نشیب زیادی داشت/ تیم‌های خوزستانی هیچوقت ثبات خوبی نداشتند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

قاسم‌پور: فولاد امسال فراز و نشیب زیادی داشت/ تیم‌های خوزستانی هیچوقت ثبات خوبی نداشتند

قاسم‌پور: امیدی به حل مشکلات ریشه‌ایی ورزش ندارم/ همه وعده داده‌اند
اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی ">اخبار جدید ورزشی

قاسم‌پور: امیدی به حل مشکلات ریشه‌ایی ورزش ندارم/ همه وعده داده‌اند