اخبار جدید بین الملل

اروپایی‌ها از بازگشت دوباره ترامپ نگرانند