آلمان سفیر ایران را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

آلمان سفیر ایران را احضار کرد

واکنش مداخله جویانه فرانسه به احضار سفیرش به وزارت خارجه ایران
اخبار جدید بین الملل

واکنش مداخله جویانه فرانسه به احضار سفیرش به وزارت خارجه ایران

بلاروس سفیر اوکراین را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

بلاروس سفیر اوکراین را احضار کرد

وزارت خارجه روسیه سفیر لهستان را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

وزارت خارجه روسیه سفیر لهستان را احضار کرد

قطر سفیر هند را در پی اهانت یک مقام هندی به پیامبر اسلام(ص) احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

قطر سفیر هند را در پی اهانت یک مقام هندی به پیامبر اسلام(ص) احضار کرد

یونان سفیر ایران را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

یونان سفیر ایران را احضار کرد

امارات سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

امارات سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

اوکراین سفیر آلمان را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

اوکراین سفیر آلمان را احضار کرد

بحرین از سفیر لبنان خواست این کشور را ترک کند
اخبار جدید بین الملل

بحرین از سفیر لبنان خواست این کشور را ترک کند

انگلیس سفیر فرانسه را احضار کرد
اخبار جدید بین الملل

انگلیس سفیر فرانسه را احضار کرد