تأمین اعتبار برای تونلی که جنوب اردبیل را به شمال کشور وصل می‌کند
اخبار جدید اقتصادی

تأمین اعتبار برای تونلی که جنوب اردبیل را به شمال کشور وصل می‌کند

مدیریت دانش بستری برای ایجاد شهرهای هوشمند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدیریت دانش بستری برای ایجاد شهرهای هوشمند

سند جامع دستاوردهای انقلاب اسلامی/ ایرانِ پیش ‌از انقلاب چگونه بود؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سند جامع دستاوردهای انقلاب اسلامی/ ایرانِ پیش ‌از انقلاب چگونه بود؟

مولود روز مرگ
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مولود روز مرگ

مجوز ساخت اضافه بنا در دقیقه 90 فعالیت شورای پنجم/ تصمیم مدیریت شهری جدید درباره علاءالدین
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجوز ساخت اضافه بنا در دقیقه 90 فعالیت شورای پنجم/ تصمیم مدیریت شهری جدید درباره علاءالدین

تقدیر عضو شورای شهر از زاکانی: امکان حاشیه‌سازیِ بدخواهان را برطرف کردید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تقدیر عضو شورای شهر از زاکانی: امکان حاشیه‌سازیِ بدخواهان را برطرف کردید

گزارش سامانه مقابله با فساد در شهرداری/ ارسال110 پیام توسط شهروندان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گزارش سامانه مقابله با فساد در شهرداری/ ارسال110 پیام توسط شهروندان

تغییر در اولویت‌های مدیریت شهری و اصلاح بودجه/ طرح مسیرهای دوچرخه در پایتخت به ایستگاه آخر رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تغییر در اولویت‌های مدیریت شهری و اصلاح بودجه/ طرح مسیرهای دوچرخه در پایتخت به ایستگاه آخر رسید

سامانه سوت زنی در شهرداری به کجا رسید؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سامانه سوت زنی در شهرداری به کجا رسید؟

سامانه کشف فساد سریعتر در شهرداری تهران راه‌اندازی شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سامانه کشف فساد سریعتر در شهرداری تهران راه‌اندازی شود

top