طرح اتهامات جدی علیه طالبان در پیام نوروزی احمد مسعود |  مبارزه و مقاومت مسلحانه ادامه می یابد؟ | درخواست مهم از علمای افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طرح اتهامات جدی علیه طالبان در پیام نوروزی احمد مسعود | مبارزه و مقاومت مسلحانه ادامه می یابد؟ | درخواست مهم از علمای افغانستان

طالبان: شروط آمریکا برای پذیرش دولت‌مان را بررسی می‌کنیم | داعش و جبهه مقاومت تنها  روی کاغذ وجود دارند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طالبان: شروط آمریکا برای پذیرش دولت‌مان را بررسی می‌کنیم | داعش و جبهه مقاومت تنها روی کاغذ وجود دارند

آخرین وضعیت در جبهه‌های جنگ پنجشیر | گفت‌وگوی رودررو با طالبان نداشته‌ایم | طالبان در یک چیز تغییر کرده و آن دروغگویی بیشتر است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آخرین وضعیت در جبهه‌های جنگ پنجشیر | گفت‌وگوی رودررو با طالبان نداشته‌ایم | طالبان در یک چیز تغییر کرده و آن دروغگویی بیشتر است

ادعای کشتار گسترده زنان و مردان در پنجشیر به دست طالبان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ادعای کشتار گسترده زنان و مردان در پنجشیر به دست طالبان

طالبان: احمد مسعود راهی جز تسلیم ندارد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طالبان: احمد مسعود راهی جز تسلیم ندارد

احمد مسعود خواستار قیام ملی مردم افغانستان علیه طالبان شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

احمد مسعود خواستار قیام ملی مردم افغانستان علیه طالبان شد

نخستین واکنش احمد مسعود پس از ادعای تصرف پنجشیر از سوی طالبان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

نخستین واکنش احمد مسعود پس از ادعای تصرف پنجشیر از سوی طالبان

«فهیم دشتی»، از فرماندهان جبهه پنجشیر کشته شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

«فهیم دشتی»، از فرماندهان جبهه پنجشیر کشته شد

احمد مسعود: طالبان نیروهایش را از پنجشیر خارج کند با آنها گفت‌وگو می‌کنیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

احمد مسعود: طالبان نیروهایش را از پنجشیر خارج کند با آنها گفت‌وگو می‌کنیم

اذعان حاکمان کابل به ناکامی در پنجشیر| کشته شدن ۶۰۰ نفر از طالبان توسط مقاومت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اذعان حاکمان کابل به ناکامی در پنجشیر| کشته شدن ۶۰۰ نفر از طالبان توسط مقاومت