هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد اعلام کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد اعلام کرد

هواشناسی خراسان رضوی هشدار زرد اعلام کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هواشناسی خراسان رضوی هشدار زرد اعلام کرد

هشدار هواشناسی نسبت به ورود سامانه بارشی و وزش باد شدید در کشور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشدار هواشناسی نسبت به ورود سامانه بارشی و وزش باد شدید در کشور

کاهش دما در اغلب استان ها/ ورود سامانه جدید بارشی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش دما در اغلب استان ها/ ورود سامانه جدید بارشی

هیات‌های مذهبی اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را انجام دهند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هیات‌های مذهبی اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را انجام دهند

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان امدادونجات و سازمان هواشناسی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان امدادونجات و سازمان هواشناسی