زمین باید در اختیار بهره‌بردار و کشاورز واقعی باشد
اخبار جدید اقتصادی

زمین باید در اختیار بهره‌بردار و کشاورز واقعی باشد

اولین جلسه قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حدنگاری اراضی برگزار شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اولین جلسه قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حدنگاری اراضی برگزار شد

رقع تداخل اراضی در مالکیت دولت و مردم
اخبار جدید اقتصادی

رقع تداخل اراضی در مالکیت دولت و مردم

رصد تصرفات در اراضی دولتی با سیستم هوشمند
اخبار جدید اقتصادی

رصد تصرفات در اراضی دولتی با سیستم هوشمند

سنددار شدن همه زمین‌های کشاورزی تا سال ۱۴۰۴
اخبار جدید اقتصادی

سنددار شدن همه زمین‌های کشاورزی تا سال ۱۴۰۴

فرهنگ ویلانشینی باید تغییر کند
اخبار جدید اقتصادی

فرهنگ ویلانشینی باید تغییر کند

جلوگیری از تغییر کاربری ۱۷ هزارمتر مربع از اراضی کشاورزی در کاشمر
اخبار جدید اقتصادی

جلوگیری از تغییر کاربری ۱۷ هزارمتر مربع از اراضی کشاورزی در کاشمر

اجرای کشت قراردادی ۲ میلیون هکتاری اراضی کشاورزی کشور در سال آینده
اخبار جدید اقتصادی

اجرای کشت قراردادی ۲ میلیون هکتاری اراضی کشاورزی کشور در سال آینده

کشت پنبه در سبزوار ۲۰ درصدی افزایش پیدا کرد
اخبار جدید اقتصادی

کشت پنبه در سبزوار ۲۰ درصدی افزایش پیدا کرد

بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع جو و گندم ایذه خاکستر شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع جو و گندم ایذه خاکستر شدند