دوره ابرقدرتی و یکه‌تازی آمریکا تمام شده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دوره ابرقدرتی و یکه‌تازی آمریکا تمام شده است

نقش آمریکا در آموزش ارتش افغانستان چه بود؟
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نقش آمریکا در آموزش ارتش افغانستان چه بود؟

طالبان فرودگاه ولایت جوزجان را تصرف کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طالبان فرودگاه ولایت جوزجان را تصرف کرد

رئیس ارتش افغانستان برکنار شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

رئیس ارتش افغانستان برکنار شد

۲۴ شهر افغانستان از تصرف طالبان خارج شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

۲۴ شهر افغانستان از تصرف طالبان خارج شد

۲۱۵ نفر از اعضای طالبان در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

۲۱۵ نفر از اعضای طالبان در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند

۹ نظامی افغانستان در حمله طالبان کشته و ۱۶ تَن اسیر شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

۹ نظامی افغانستان در حمله طالبان کشته و ۱۶ تَن اسیر شدند